Laboratorium

Kom till laboratoriets väntrum 15 minuter innan bokad tid så att blodcirkulationen hinner stabiliseras.
Om du har en remiss från Vasa Centralsjukhus bör proverna tas före kl. 10.00.